Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทรศัพท์ 077-538143 , 077-538004  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว : ชายหาดลกกำ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 77 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

             เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายหาด มีชายหาดที่ขาวสะอาด น้ำใส มีชาดหาดยาวเป็นระยะทางประมาณ 500
เมตร เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำ เป็นธรรมชาติมากๆเหมาะแก่การเดินทาง
มาท่องเที่ยว ที่ตั้ง :: ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านอ่าวคราม ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
การเดินทาง :: จากตัวอำเภอสวี มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 สายสวี – บ่อคา ผ่าน ระยะทาง 10
กิโลเมตร ถึงสามแยกท้องเกร็งเลี้ยวขวาทางถนน รพช. บ้านท้องเกร็ง-อ่าวมะม่วง ระยะทาง 3
กิโลเมตร ถึงสีแยก เลี้ยวซ้ายทางถนนคอนกรีต ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงถนน รพช.ท้องเกร็ง-อ่าวคราม
ไปตามถนนมีป้ายบอกทางตลอดระยะทางอีก 8 กิโลเมตร ก็ถึงชายหาดลกกำแล้วครับ
ซึ่งลกแพะกับลกกำก็จะอยู่ใกล้กัน แต่ลกกำจะต้องเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร พื้นที่ ::
ชายหาดลกกำ มีพื้นที่เป็นชายหาดยาวประมาณ 500 เมตร เป็นชายหาดที่มีทรายสีขาวกว่าที่ใด ๆ
ในชายหาดทั้งหมดในตำบลด่านสวี
มีพื้นที่ราบเรียบเหมาะแก่การพักผ่อนผสมกับพื้นที่เป็นโขดหินซึ่งดูแล้วสวยงาม
ด้านหลังจะเป็นภูเขา สภาพทั่วไป :: เป็นชายหาด มีชายหาดทรายขาว
สามารถเล่นน้ำได้ตลอดแนวชายฝั่ง ด้านหลังของชายหาดเป็นภูเขามีต้นไม้ร่มรื่น

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs