Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจิต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   E-Service
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
   สถิติการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว : ชายหาดลกกำ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 117 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

             เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายหาด มีชายหาดที่ขาวสะอาด น้ำใส มีชาดหาดยาวเป็นระยะทางประมาณ 500
เมตร เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำ เป็นธรรมชาติมากๆเหมาะแก่การเดินทาง
มาท่องเที่ยว ที่ตั้ง :: ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านอ่าวคราม ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
การเดินทาง :: จากตัวอำเภอสวี มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 สายสวี – บ่อคา ผ่าน ระยะทาง 10
กิโลเมตร ถึงสามแยกท้องเกร็งเลี้ยวขวาทางถนน รพช. บ้านท้องเกร็ง-อ่าวมะม่วง ระยะทาง 3
กิโลเมตร ถึงสีแยก เลี้ยวซ้ายทางถนนคอนกรีต ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงถนน รพช.ท้องเกร็ง-อ่าวคราม
ไปตามถนนมีป้ายบอกทางตลอดระยะทางอีก 8 กิโลเมตร ก็ถึงชายหาดลกกำแล้วครับ
ซึ่งลกแพะกับลกกำก็จะอยู่ใกล้กัน แต่ลกกำจะต้องเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร พื้นที่ ::
ชายหาดลกกำ มีพื้นที่เป็นชายหาดยาวประมาณ 500 เมตร เป็นชายหาดที่มีทรายสีขาวกว่าที่ใด ๆ
ในชายหาดทั้งหมดในตำบลด่านสวี
มีพื้นที่ราบเรียบเหมาะแก่การพักผ่อนผสมกับพื้นที่เป็นโขดหินซึ่งดูแล้วสวยงาม
ด้านหลังจะเป็นภูเขา สภาพทั่วไป :: เป็นชายหาด มีชายหาดทรายขาว
สามารถเล่นน้ำได้ตลอดแนวชายฝั่ง ด้านหลังของชายหาดเป็นภูเขามีต้นไม้ร่มรื่น

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
E-mail Address : dansawi_sao@hotmail.com
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs