องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

เลขที่ 71/3 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dansawi.go.th