ภาพกิจกรรม
อบต.สวี ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอสวี สมาชิก อส.อ.สวี กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด
378
15 กรกฎาคม 2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  อบต.สวี ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอสวี สมาชิก อส.อ.สวี กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่เตรียมความพร้อมสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine )  ณ  ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก อบต.สวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อรองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่อำเภอสวีและอำเภอทุ่งตะโก มาเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน