ภาพกิจกรรม
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

554

10 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

451

10 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุและการป้องกันความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ฯ

โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุและการป้องกันความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ฯ

463

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

556

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ด่านสวีประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล NO GIFT POLICY

อบต.ด่านสวีประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล NO GIFT POLICY

595

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาภูมิทัศน์รอบที่ทำการอบต.ด่านสวี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาด่านสวีเกมครั้งที่  ๑๘

พัฒนาภูมิทัศน์รอบที่ทำการอบต.ด่านสวี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาด่านสวีเกมครั้งที่ ๑๘

802

22 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

451

10 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

450

19 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ออกกำลังกายกันวันละนิด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ออกกำลังกายกันวันละนิด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

441

20 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

528

11 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
หน่วยบริการสาธารณสุข สนับสนุนอสม.ให้บริการทุกหมู่บ้าน

หน่วยบริการสาธารณสุข สนับสนุนอสม.ให้บริการทุกหมู่บ้าน

368

20 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 อบต.สวี ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอสวี สมาชิก อส.อ.สวี กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่เตรียมความพร้อมสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine )  ณ  ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก

อบต.สวี ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอสวี สมาชิก อส.อ.สวี กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่เตรียมความพร้อมสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine ) ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก

498

15 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.สวี ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอสวี สมาชิก อส.อ.สวี กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด

อบต.สวี ข้าราชการ ร่วมกับอำเภอสวี สมาชิก อส.อ.สวี กำนัน ผญบ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด

365

15 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

854

3 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การสอบพนักงานจ้างครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การสอบพนักงานจ้างครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

866

3 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหารร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๓

พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหารร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๓

711

26 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

366

10 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

416

10 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนร่วมก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลด่านสวี

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนร่วมก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลด่านสวี

748

11 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น&#8203;  61&#8203;-65  เพิ่มเติม&#8203; ฉบับที่&#8203; 2&#8203; วันที่&#8203; 31ก.ค.2563&#8203;

ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น&#8203; 61&#8203;-65 เพิ่มเติม&#8203; ฉบับที่&#8203; 2&#8203; วันที่&#8203; 31ก.ค.2563&#8203;

450

31 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...