ภาพกิจกรรม
ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น​  61​-65  !  เพิ่มเติม​ ฉบับที่​ 2​ วันที่​ 31ก.ค.2563​

ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น​ 61​-65 ! เพิ่มเติม​ ฉบับที่​ 2​ วันที่​ 31ก.ค.2563​

366

31 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

370

16 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมแซมถนน

ซ่อมแซมถนน

367

16 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมติดตามประเมิณผลการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ

กิจกรรมติดตามประเมิณผลการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ

367

23 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (9 ธันวาคม)

กิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (9 ธันวาคม)

584

9 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่  21  เวลา 09.00 น. ทำกิจกรรม จิตอาสาที่วัดดอนสะท้อน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เวลา 09.00 น. ทำกิจกรรม จิตอาสาที่วัดดอนสะท้อน

369

21 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฯและทีมผู้บริหารร่วมประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

นายกฯและทีมผู้บริหารร่วมประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

533

23 ธันวาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

952

21 ธันวาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

976

10 ธันวาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
นายชาญ เสมสวัสดิ์ นายอำเภอสวี ตรวจเยี่ยม อบต.ด่านสวี

นายชาญ เสมสวัสดิ์ นายอำเภอสวี ตรวจเยี่ยม อบต.ด่านสวี

1153

3 ธันวาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ตำบลด่านสวี

กิจกรรม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ตำบลด่านสวี

1009

26 พฤศจิกายน 2558
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2558

1024

28 ตุลาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ด่านสวีเคลื่อนที่และปกป้องสถาบัน ร่วมกับอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

อบต.ด่านสวีเคลื่อนที่และปกป้องสถาบัน ร่วมกับอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

1311

20 สิงหาคม 2558
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ด่านสวี ร่วมพิธีอันเชิญผ้าพระราชทาน วัดพระบรมธาตุสวี

อบต.ด่านสวี ร่วมพิธีอันเชิญผ้าพระราชทาน วัดพระบรมธาตุสวี

975

15 กรกฎาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
เวทีเสวนา การรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป อบต.ด่านสวี

เวทีเสวนา การรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป อบต.ด่านสวี

1057

10 กรกฎาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมการแสดง

กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมการแสดง

1071

24 ธันวาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมลงนามถวายพระพร

กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมลงนามถวายพระพร

1009

24 ธันวาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมชมรมแอโรบิคตำบลด่านสวี

กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมชมรมแอโรบิคตำบลด่านสวี

1093

24 ธันวาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็ก 2555

กิจกรรมวันเด็ก 2555

1034

8 พฤศจิกายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ด่านสวี ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2556

อบต.ด่านสวี ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2556

929

28 ตุลาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...