งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔
20 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ด่านสวี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
11 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ด่านสวี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
5 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ได้ที่นี่

ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
18 สิงหาคม 2563

0


เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
3 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ได้ที่นี่

ประกาศสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 ได้ที่นี่

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563
13 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ได้ที่นี่

ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
4 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ได้ที่นี่

ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
6 สิงหาคม 2562

0


 

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
7 มิถุนายน 2562

0


เอกสารแนบ
ประกาศสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
22 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ได้ที่นี่

ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
11 กุมภาพันธ์ 2562

0