แผนอัตรากำลังสามปี
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการ
21 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
11 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
11 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
20 พฤศจิกายน 2561

0


เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

เอกสารแนบ
เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรับปรุงเเก้ไขเพิ่มเติม รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
7 พฤศจิกายน 2561

0


เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรับปรุงเเก้ไขเพิ่มเติม รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
4 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ