แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
15 กันยายน 2564

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี รายงานข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ
รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 กรกฎาคม 2564

0


กองคลังองค์การบริหารส่วนตำยลด่านสวี รายงานผลการดำเนินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศนี้

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564
5 พฤษภาคม 2564

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณประจำปีฯ 2564 มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
22 เมษายน 2564

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
4 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีฯ 2563
26 ตุลาคม 2563

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ขอรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
3 เมษายน 2563

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3  เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดแนบท้าย

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
3 มกราคม 2563

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
4 ตุลาคม 2562

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส ที่ 2
2 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส ที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส ที่ 1
1 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส ที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ