ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10
27 ธันวาคม 2566

384


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ได้ที่นี่